Năm 2016 xuất khẩu cá ngừ tăng 12%

Năm 2016, XK cá ngừ của cá nước đạt gần 510 triệu USD, tăng 12% so với năm 2015. XK đã phục hồi hoàn toàn do nhu cầu tiêu thụ cá ngừ tại các thị trường chính đã phục hồi.

untitled636222290536292185

Sản phẩm
Năm 2016, XK các mặt cá ngừ của Việt Nam sang các nước trên thế giới đều tăng so với năm 2015. Các DN Việt Nam có xu hướng đẩy mạnh XK thăn/philê cá ngừ đông lạnh mã HS0304 và cá ngừ chế biến khác mã HS16 (bao gồm các sản phẩm như cá ngừ xông khói, cá ngừ philê ép khuôn, cá ngừ cắt thanh khò cấp đông, cá ngừ ngâm dầu đóng túi, flake cá ngừ hấp đông lạnh,…).
Thị trường xuất khẩu

Năm 2016, thị trường XK cá ngừ của Việt Nam đã thu hẹp hơn so với năm trước. Tốp 8 thị trường XK cá ngừ chính của Việt Nam gồm Mỹ, EU, ASEAN, Israel, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada và Mexico chiếm 87% tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam trong năm 2016. Tính đến hết năm 2016, XK cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường chính đều có sự tăng trưởng tốt, trừ Nhật Bản và Mexico giảm.
Đáng chú ý trong năm 2016 là sự tăng trưởng XK sang Trung Quốc. Nếu như năm 2015, Trung Quốc còn là một thị trường nhỏ đối với XK cá ngừ của Việt Nam thì sang đến năm 2016, Trung Quốc đã trở thành thị trường NK lớn thứ 5.
Trong khi đó, XK cá ngừ sang Nhật Bản vẫn giảm, nguyên nhân là do chất lượng cá ngừ sau khai thác của Việt Nam chưa cải thiện. Do đó, Nhật Bản tiếp tục tụt xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng của Việt Nam, chiếm 4%.
Mỹ

Mỹ tiếp tục là thị trường NK cá ngừ đông lạnh và cá ngừ chế biến đóng hộp lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 39%. Cả năm 2016, Việt Nam đã XK hơn 200 triệu USD sang đây, tăng 5,3% so với năm 2015.
Năm nay, Mỹ tăng NK cá ngừ tươi, ướp đá, đông lạnh và khô của Việt Nam. Tổng giá trị XK mặt hàng này của Việt Nam sang đây trong năm 2016 đạt 124 triệu USD, tăng 9,9% so với năm 2015. Nguyên nhân là do Mỹ tăng NK thăn/philê cá ngừ đông lạnh mã HS0304 18,5% so với năm 2015, đạt 120,6 triệu USD, chiếm 47%. Đây cũng là sản phẩm cá ngừ của Việt Nam NK nhiều nhất vào Mỹ. Trong khi đó, XK các sản phẩm cá ngừ tươi,ướp đá, đông lạnh và khô khác giảm.
EU

EU tiếp tục là thị trường NK cá ngừ lớn thứ 2 của Việt Nam trong năm 2016, chiếm tỷ trọng 22%. Năm 2016 Việt Nam đã XK 115 triệu USD các sản phẩm cá ngừ sang EU, tăng 18,4%.
Thăn/philê cá ngừ tiếp tục là sản phẩm XK nhiều nhất sang EU, chiếm 35% tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam sang đây, tiếp đến là cá ngừ đóng hộp chiếm 31%, cá ngừ tươi, đông lạnh và khô (trừ mã HS0304) chiếm 19% và cá ngừ chế biến khác 16%.
3 thị trường đứng đầu khối về NK cá ngừ của Việt Nam là Italy, Đức và Bỉ chiếm 59% tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam XK sang EU và chiếm 13% tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam.
Nhật Bản

Hai tháng cuối năm 2016, XK cá ngừ của Việt Nam sang Nhật Bản đã phục hồi, tuy nhiên lượng tăng không nhiều nên không đủ bù đắp lại lượng sụt giảm trong những tháng trước. Cả năm 2016 Việt Nam XK được 19 triệu USD các sản phẩm cá ngừ sang Nhật Bản, giảm 5,2%.
Thăn/philê cá ngừ tiếp tục là sản phẩm XK nhiều nhất sang Nhật Bản, chiếm 42,7% tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam sang đây, tiếp đến là cá ngừ chế biến khác chiếm 34%, cá ngừ chế biến khác 34% và cá ngừ tươi, đông lạnh và khô (trừ mã HS0304) chiếm 15,6%.
Trung Quốc

Sau 4 tháng sụt giảm liên tục XK cá ngừ của Việt Nam sang Trung Quốc tăng trở lại. Tổng giá trị XK cá ngừ sang đây cả năm 2016 đạt 21 triệu USD, tăng 67% so với năm 2015.
NK cá ngừ tươi, ướp đá và đông lạnh của Trung Quốc từ Việt Nam đang tăng. Tổng giá trị XK cá ngừ tươi sống và đông lạnh của Việt Nam sang đây trong 10 tháng đầu năm đạt 19,5 triệu USD, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc cũng đang tăng NK cá ngừ đóng hộp của Việt Nam. Tổng giá trị XK cá ngừ đóng hộp của Việt Nam sang thị trường này trong năm 2016 chỉ đạt 1,5 triệu USD, giảm 2.861% so với cùng kỳ năm 2015.

Dự báo, XK cá ngừ sang Mỹ và EU trong đầu năm 2017 sẽ giảm do giá cá ngừ trên thị trường thế giới tăng cao. XK sang thị trường Nhật Bản sẽ vẫn ở mức thấp do không cạnh tranh được về thuế và chất lượng cá ngừ sau khai thác vẫn chưa được cải thiện. Do đó, XK cá ngừ trong quý 1/2017 dự báo sẽ giảm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *