Các thị trường nuôi trồng thủy sản, xu hướng và quan điểm

(nucimex)Nguồn cung đánh bắt và nuôi trồng thủy sản theo lục địa: Tăng trưởng trong cả nuôi trồng và đánh bắt chủ yếu diễn ra ở châu Á (xanh dương và xanh nhạt)

5
Nuôi trồng thủy sản dự kiến đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp lương thực cho thế giới
6
90% thủy sản nuôi trồng được sản xuất ở châu Á
7
Dân số ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu thực phẩm gia tăng 54% tăng trưởng sẽ diễn ra tại châu Phi và 36% ở châu Á, cho đến năm 2050. Trung Quốc và phần còn lại của châu Á được cho là những thị trường tiêu thụ thủy sản tăng trưởng nhanh nhất. Trong số các loài nuôi trồng chủ yếu đóng góp vào tăng trưởng nguồn cung thủy sản dự kiến, chúng ta thấy có Cá có vây (cá hồi, cá rô phi, cá tra và cá chép), tôm.

Sản lượng các loài cá có vây chủ yếu (GOAL, GAA, 2017, 2004-2018, + 5 % 2017-2018)
8
Tăng trưởng trong sản lượng nuôi các loài cá đã ổn định từ giữa những năm 2000. Người tiêu dùng chủ yếu mua sản phẩm ở siêu thị (74 %) và tìm kiếm thủy sản tươi và các sản phẩm tiện lợi/dễ chuẩn bị/ăn được ngay. Do vậy, siêu thị cần nguồn cung ổn định và nuôi trồng thủy sản dự kiến sẽ phát triển để đảm bảo nguồn cung đồng thời giao dịch thủy sản online đang phát triển với Trung Quốc là nước dẫn đầu.
9
Sự phát triển về giá

Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR) cho nuôi cá tốt hơn các động vật trên cạn, ví dụ cá sản xuất protein rất hiệu quả. Tuy nhiên, tại sao protein động vật trên cạn lại rẻ hơn tính theo kg thịt? Chúng ta thấy lợi nhuận cao – ít nhất là đối với cá hồi. Một phần có thể giải thích là do quy mô, sự phát triển hết mức độ, hậu cần/khoảng cách đến thị trường, cán cân cung/cầu, giá thức ăn cao và tỷ lệ chết cao/chi phí sinh học.

Rủi ro cao đối với dịch bệnh/các vấn đề an ninh sinh học trong nuôi trồng trong một môi trường mở, người nuôi nhỏ lẻ, tăng trưởng nhanh về sản lượng cộng với mật độ nuôi tăng, > 90 % là khí hậu nhiệt đới (đa dạng sinh học cao), chủ yếu ở các nước đang phát triển (phi chính thức/thiếu quản lý của nhà nước). Loài nuôi trồng gần đây chủ yếu là nguồn đã thích nghi.

Các nhà đầu tư hướng nhiều hơn đến nuôi trồng– do công nghệ và tăng trưởng

Vốn đầu tư mạo hiểm – được hấp dẫn bởi công nghệ mới

Vốn tư nhân – từ chế biến thủy sản đến công nghệ chuỗi giá trị nuôi trồng. Ngày càng hiểu rủi ro dịch bệnh và chu kỳ nuôi trồng tốt hơn

Các quỹ đầu tư gia đình & nhà nước – được thu hút bởi những động lực tăng trưởng dài hạn của nuôi trồng, hiện đại hóa và những thay đổi về công nghệ

Những nhà đầu tư niêm yết – Chủ yếu được hấp dẫn bởi cổ phiếu tăng trưởng tốt của các công ty cá hồi niêm yết, nhưng ngày càng quan tâm đến phần còn lại của ngành.

Và quan trọng hơn là những tổ chức trong ngành nông nghiệp toàn cầu đang chủ động hơn trong chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản.

Thách thức tiềm năng bao gồm biến đổi khí hậu, tác động môi trường, phát triển bền vững, an toàn thực phẩm, an ninh lương thực, các vấn đề về cấp phép, phản ứng của cộng đồng địa phương, rủi ro dịch bệnh, phúc lợi động vật, nguồn cung có thể dự báo, biến động về giá, chi phí có thể dự báo,sự phát triển của công nghệ.

Những vấn đề cố hữu của nuôi trồng thủy sản

Là một ngành non trẻ; thiếu kiến thức chắc chắn, ví dụ về dịch bệnh, tác động môi trường, xung đột với lợi ích của những người khác.

Các giải pháp công nghệ mới mang tính đột phá và những giải pháp khác bao gồm năng lực xây dựng và sự cộng tác.

(Bài trình bày của ông Paul S. Valle từ Kontali, Na Uy tại Hội thảo Tương lai nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trong khuôn khổ Hội chợ Vietfish 2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *