Ấn Độ dự kiến kim ngạch XK tôm đạt 15,28 tỷ USD năm 2022

Tại cuộc họp các bên liên quan của Cục Thú y, Sữa và Nghề cá Ấn Độ (DADF), Thư ký Cục này cho biết chiến lược tăng trưởng XK tôm của chính phủ sẽ dựa trên cơ sở nhu cầu tăng từ các thị trường EU, Mỹ và Đông Nam Á.

Trong năm tài chính 2016-2017, Ấn Độ XK 1,13 triệu tấn tôm, trị giá 5,78 tỷ USD. Trong năm trước đó, Ấn Độ XK 940.000 tấn tôm, trị giá 4,69 tỷ USD. Theo DADF, tôm đông lạnh vẫn là mặt hàng XK đóng góp doanh thu nhiều nhất cho ngành XK thủy sản Ấn Độ với tỷ trọng 38,28% về khối lượng và 64,50% về giá trị.

Bắt đầu từ tháng 10/2016, Ấn Độ phải chịu tần suất kiểm tra 50% các lô tôm XK sang EU.

Đại diện của Ban Nghề cá Quốc gia, Hội đồng Thanh tra Xuất khẩu, Cục Phát triển XK sản phẩm hải sản, Viện Nuôi trồng nước lợ, Hiệp hội các trại ương giống tôm và một số bên liên quan khác đã tham gia cuộc họp.

Source: Kim Thu (vasep.com.vn),seafoodsource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *